28 oktober, 20:00 | Aankomende maandag 28 oktober vanaf 20:00 zal onze eerste algemene ledenvergadering van het jaar plaatsvinden aan Driftstraat 49 in Leiden. In deze mail vind je alle informatie die je maar zou willen.

Zoals onze statuten bevelen zullen wij binnen 6 maanden na de aanvang van het boekjaar een ALV organiseren, en die is dus maandag. De agenda voor deze ALV is als volgt:

  1. Vaststellen agenda
  2. Goedkeuren notulen vorige ALV
  3. Mededelingen
  4. Presentatie begroting
  5. Stemming statutenwijziging
  6. Stemming huishoudelijk reglement wijzigingen
  7. Stemming commissies (indien ingevoerd)
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting

Stempunten of andere toevoegingen aan deze agenda moeten voor de aanvang van de ALV schriftelijk worden ingeleverd bij het bestuur.

Verdere toelichting punten
Statutenwijziging
We bestaan nu al meer dan 5 maanden en hebben daarin een hoop geleerd. Zo zijn er ook wat mogelijke kleine verbeteringen in de statuten naar voren gekomen. Niks speciaals. Vooral wat saaie verbeterpuntjes.
Huishoudelijke reglement wijzigingen
Na 5 maanden zonder te zijn gegaan staan we te popelen om commissies te introduceren in Nakama! Heb jij een goed commissie idee en/of zou je graag in een commissie willen zitten? Vul dit formulier in! https://forms.gle/49ERD6Q7PC1jtWW48

Commissies
In het geval dat het commissie systeem wordt ingestemd gaan we direct met de ALV aan de slag om wat nieuwe voorgestelde commissies in leven te roepen. Deze zullen voortkomen uit het bovenstaande formulier.

Ik hoop zo al je vragen te kunnen hebben beantwoorden. Zo niet? Stel ze dan gerust nog aan me! Ik beantwoord ze graag. Zijn al je vragen nu helemaal beantwoord? Dan hoop ik je maandag te zien! Tot dan!